Waarom een massage / Why a massage

Herken je het dat je alle ballen hoog moet houden?

Een positief effect van masseren is dat het knuffelhormoon oxytocine vrijkomt. Dit hormoon maakt endorfine aan. Dit zijn zogenaamde geluk hormonen waarvan bekend is dat die onder andere stress bestrijden, maar ook je geluksgevoel bevorderen.

Een massage wordt afgestemd op jouw unieke behoefte of vraag. Daardoor is elke massage anders. Stel, je bent vol in je hoofd, dan wil je meer in contact komen met je lichaam. Of je hebt moeite om keuzes te maken, dan zal je meer behoefte hebben om in je kracht te komen. Heb je het gevoel dat je zoveel “moet” dan wil je meer lichtheid en gemak gaan ervaren.

Soms krijg je lichamelijke klachten, door toedoen van buitenaf of opeenstapeling van problemen (die onbewust naar binnen sluipen) en zich lichamelijk vertalen door pijntjes of andere ongemakken. Door masseren kun je mentaal en geestelijk weer in balans komen.
Masseren is een manier van communiceren met het lichaam.

Massage werkt preventief en is ook zeker bedoeld als je al lekker in je vel zit en goed voor jezelf wil blijven zorgen. 

Er bestaan voor massages altijd contra-indicaties (zie wanneer niet masseren). Twijfel je of je gemasseerd mag worden, neem dan van te voren contact op met huisarts of mij.

 

*****

 

Do you recognize that you have to keep all the balls in the air?

A positive effect of massaging is that the cuddle hormone oxytocin is released. This hormone produces endorphins. These are so-called happiness hormones that are known to combat stress, but also promote your feeling of happiness. 

A massage is tailored to your unique need or question. As a result, every massage is different. Suppose you are full in your head, then you want to get more in touch with your body. Or you have difficulty making choices, then you will need more to come into your strength. Do you feel that you “have to” so much, then you want to experience more lightness and ease.

 Sometimes you get physical complaints, due to external factors or an accumulation of problems (which creep in unconsciously) and are physically translated into pains or other discomforts. By massaging you can regain balance mentally and spiritually. Massage is a way of communicating with the body. 

Massage works preventively and is certainly intended if you are already feeling well and want to continue to take good care of yourself. There are always contraindications for massages (see when not to massage). If you are unsure whether you can be massaged, please contact your doctor or me in advance