(Shiatsu) gezichtsmassage / facial massage

Bij een gezichtsmassage word de decolleté, nek, hals, gelaat, oren, hoofdhuid en schouders gemasseerd. Een gezichtsmassage stimuleer de bloedsomloop, waardoor je huid gaat stralen en je er jonger uit gaat zien. Daarnaast zorgt een gezichtsmassage ervoor dat afvalstoffen sneller afgevoerd worden, maar het stimuleert ook de aanvoer van voedingsstoffen. 

Bij een shiatsu gezichtsmassage komen de technieken voor het grootste deel vanuit de shiatsu. Alhoewel je elementen daarvan zeker ook in andere gezichtsmassages tegen kunt komen. Ik ga met deze massage voornamelijk op reflexgebieden werken. Maar ook op meridianen en de drukpunten op deze meridianen. De energie die daarbij vrijkomt is het belangrijkste effect van de massage. Omdat de reflex gebieden ook in de rest van het lichaam doorwerken zal het effect mogelijk overal te voelen zijn. Zeer zeker als ontspanning, maar ook als het voelen van meer ruimte of meer beweeglijkheid. Maar ook lichter, uit het hoofd en in het lijf. Het loslaten van controle, meer in overgave en daarmee vrijer, blijer, krachtiger en flexibeler zijn. Is men na de behandeling wat vermoeider, is er wat spierpijn in het lichaam of voelt het lichaam zwaar? Ook dat is energie die in beweging is gekomen en is het effect van de behandeling. In een ontspannen staat kan men dat dan toelaten en het eruit laten komen. Het meest helende is nog altijd totale ontspanning. 

Een gezichtsmassage kan los (half uur) of in combinatie met de lichaamsmassage gegeven worden. 

Ik werk met een neutrale olie. 

 

*****

 

With a facial massage, the décolleté, neck, face, ears, scalp and shoulders are massaged. A facial massage stimulates blood circulation, which makes your skin glow and makes you look younger. In addition, a facial massage ensures that waste products are removed faster, but it also stimulates the supply of nutrients.

With a shiatsu facial massage, the techniques mainly come from shiatsu. Although you can certainly encounter elements of this in other facial massages. I will mainly these meridians. The energy that is released is the main effect of the massage. Because the reflex areas also work in the rest of the body, the effedt may be felt everywhere. Certainly as relaxation, but also as feeling more spce or more mobility. But also lighter, from the head and into the body. Letting go of control, more in surrender and therefore being freer, happier, more powerful and more flexible. Is one more tired after the treatment, is there some muscle pain in the body or does the body feel heavy? That too is energy that has come into motion and is the effect of the treatment. In a relaxed state one can then allow that and let it come out. The most healing thing is still total relaxation.

A facial massage can be given separately (half an hour) or in combination with the body massage. 

I work with a neutral oil.

 

Website logo klein