Over mij / About me

Hoi, mijn naam is Monique Thomassen en ik heb in 1989 mijn diploma schoonheidsspecialiste behaald. Waarbij lichaamsmassage een onderdeel was. Ik heb dit altijd als heel fijn ervaren, om te doen en om te ondergaan. Fijne zachte of stevige aanrakingen.

Ik heb hier niet mijn beroep van gemaakt. Nu inmiddels vele jaren later begon het te kriebelen om masseren weer op te pakken. Ik ben vanaf 2018 o.a. een opleiding massage met rebalancing technieken gaan volgen. Tijdens de opleiding ben ik genezen van een chronische klacht (n.l. het niet kunnen verdragen van wind op mijn voorhoofd). Een “overblijfsel” van de whiplash (1994) waardoor ik vaak ontstoken holtes met vreselijke hoofdpijn kreeg, tijdens de gezichtsmassage werden vastgezette emoties losgemaakt en ben ik hiervan genezen. Door deze fantastische ervaring ben ik nog enthousiaster geworden om ook andere mensen zover in mijn vermogen ligt te helpen met mijn aangeboden massages. Hoop je ook te mogen verblijden met heerlijke ontspanning of het helpen verlichten/oplossen van vastgezette blokkades. 

Graag tot ziens (neem vrijblijvend contact op)


*****


Hi, my name is Monique Thomassen and I obtained my beautician dipoloma in 1989. Body massage was part of it. I have always experienced this as very nice, to do and to undergo. Nice soft or firm touches. 

I have not made this my profession. Now many years later it started to itch to pick up massaging again. From 2018 I started following a course in massage with rebalancing techniques. During the training I was cured of a chronic complaint (namely not being able to tolerate wind on my forehead). A “remnant”of the whiplash (1994) that often gave me inflamed cavities with terrible headaches, during the facial massage stuck emotions were released and I was cured of this. This fantastic experience has made me even more enthusiastic to help other people as far as I can with my massages. Hope to also delight you with wonderful relaxation or helping to relieve/solve stuck blockages

I look forward to seeing you (don’t hesitate to contact me)