Massage met rebalancing technieken en polariteitsmassage / Massage with rebalancing techniques and Polarity massage

Clean water is a goal for many Americans.

Rebalancing is een diepgaande vorm van lichaamswerk die je (aan)raakt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. Het is persoonlijke ontwikkeling en bewustwording via je lichaam.

Het nodigt je uit tot het loslaten van oude spanningen. Het brengt je op een nieuwe manier in contact met jezelf en herstelt de natuurlijke balans van lichaam en geest voor langere tijd. Energie die in het lichaam wordt vast gehouden, wordt vrij gemaakt waardoor klachten kunnen verlichten of verdwijnen.

 

*****

 

Rebalancing is a profound form of bodywork that touches you physically, emotionally, mentally and spiritually. It is personal development and awareness through your body. 

It invites you to release old tensions. It brings you into contact with yourself in a new way and restores the natural balance of body and mind for al longer period of time. Energy that is held in the body is released, which can relieve or disappear complaints.

Bij polariteitsmassage worden verschillende massagetechnieken gebruikt om de opgebouwde spanning in de gewrichten, spier-, huid- en bindweefsel te verminderen.

Er wordt onder andere gewerkt met strijkbewegingen, met rekkingen en schuddingen en het masseren van drukpunten. Om de spanning af te laten vloeien, wordt er gewerkt naar de uiteinden van je ledematen. Door het masseren van je lichaam in een bepaalde volgorde, gaat ook je aandacht mee in die volgorde. Momenten waarbij handen op specifieke plaatsen gelegd worden zorgen voor het vrij doorstromen van energie en geven je de tijd om bewust te voelen. Op momenten dat geblokkeerde energie vrij begint te stromen kan dat emoties losmaken


*****


Polarity massage uses different massage techniques to reduce the tension built up in the joints, muscle skin and connective tissue.

Among other things, we work with stroking movements, stretching and shaking and massaging pressure points. To release the tension, work is done to the ends of your limbs. By massaging your body in a certain order, your attention also goes along in that order. Moments where hands are placed in specific places ensure the free flow of energy and give you time to feel consciously. At times when blocked energy starts to flow freely, it can release emotions.

Website logo klein