Kindermassage/Children’s massage

Website afbeelding oranje

Mijn kindermassage is voornamelijk gericht om de overprikkeling van alle dag te verminderen en kinderen (weer) leren voelen en luisteren naar hun eigen lichaam.

Door te masseren worden ze rustig en helpt het de emoties van de dag te verwerken en de uitdaging van het leven aan te kunnen. Ook bevordert het stimuleren van de zintuigen de ontwikkeling van het kinderbrein, waardoor er een betere focus en balans ontstaat. Door een massage en het zachte contact met hun huidoppervlak voelen kinderen waar hun lichaam eindigt en dat zorgt voor een veilig en warm gevoel waardoor (spier-)spanning verlichten of zelfs oplossen. Het gaat om bewustwording van het eigen lichaam en doordat endorfine (geluk hormoon) vrijkomt komen kinderen goed in hun vel te zitten of te blijven. kinderen worden zo veel sterker en weerbaarder tegen de strubbelingen van het leven. 

De kindermassages van 4 t/14 jaar word afgestemd op de leeftijd, behoefte en belevingswereld door spelvormen en technieken om kinderen 30 tot 60 minuten te masseren. De ontspannen kindermassage is opgebouwd uit 4 onderdelen (voet-, buik-, hoofd- en rugmassage), welke  los van elkaar of in zijn geheel gegeven kunnen worden. 

Ook kan er een energetische kindermassage gegeven worden. Bij de energetische kindermassage maakt handoplegging/magnetiseren deel uit van de massage ter bevordering van de energiedoorstroming. Deze massage is geschikt om fysieke blokkades aan te pakken en heeft een positieve uitwerking op de orgaanfuncties. Beide massages kunnen gecombineerd worden met holistic pulsing en zorgen ervoor dat u kind zich kan ontspannen. 

Kindermassage helpt bij allerlei uiteenlopende klachten o.a.; 

 • lichamelijk klachten als hoofdpijn, buikpijn, obstipatie
 • Vermoeidheid en/slaapproblemen
 • Angsten
 • Onzekerheid
 • Hyperactief of opstandig gedrag
 • Bevordert het leer en concentratieprobleem
 • Stimuleert de groei
 • Versterkt het immuunsysteem (verhoogt de weerstand)
 • Vermindert spanning of stressgevoelens
 • Bevordert gevoelsontwikkeling en lichaamsbesef
 • Helpt de eigen grenzen ervaren
 • Bevordert verbondenheid
 • Geeft ontspanning en rust

Ik vind het belangrijk de tijd te nemen die het kind nodig heeft, om zich veilig te voelen om een massage te krijgen. Ik vertel bij aanvang wat het kind kan verwachten en laat de ruimte in zich opnemen en geef de mogelijkheid om vragen te stellen. Bij de eerste sessie(s) is het prettig als de ouder (in stilte) erbij blijft. De kindermassage kan met makkelijk zittende kleding of ondergoed (evt. hemd met sportbroekje) gegeven worden, net waar u kind zich prettig bij voelt. 


*****


My Children’s massage is mainly aimed at reducing the overstimulation of everyday life and teaching children (again) to feel and listen to their own body. Massage calms them down and helps them process the emoitions of the day and face the challenges of life. Stimulating the senses also promotes the development of the child’s brain, resulting in better focus and balance. Through a massage and the soft contact with their skin surface, children feel where their body ends and that creates a safe and warm feeling that relieves or even dissolves (muscle) tension. It’s about becoming aware of your own body and because endorphins (happiness hormone) are released, children get to feel good or stay in their skin. Children become so much stronger and more resilient to the of life.

The children’s massages from 4 to 14 years are tailored to the age, needs and experience world through game forms and techniques to massage children for 30 to 60 minutes. The relaxed children’s massage consist of 4 parts (foot, abdomen, head and back massage), which can be given separately or as a whole.

An energetic children’s massage can also be given. In the energetic children’s massage, laying on of hands/magnetizing is part of the energy flow. This massage is suitable for tackling physical blockages and has positive effect on organ functions. Both massages can be combined with holistic pulsing and ensure that your child can relax. 

Children’s massage helps with all kinds of different complaints, including; 

-physical complaints such as headache, stomach ache, constipation

– Fatique and/or sleeping problems

– Fears Insecurity

– Hyperactive or defiant behavior

– Promotes the learning and concentration problem

– Stimulates growth

– Strengthens the immune system (increases resistance)

– Reduces tension or stress feelings

– Promotes emotional development and body awareness

-Helps to experience own limits

-Promotes connection

– Provides relaxation and rest

I think it’s important to take the time the child needs to feel safe to get a massage. I tell the child at the start what to expect and allow the space to be absorbed and give the opportunity to ask questions. During the first session(s) it is nice if the parent stays there (in silence). The children’s massage can be given with comfortable clothing or underwear (possibly shirt with sports shorts), just what your child feels comfortable with


Website logo klein