Energetische en Intuïtieve massage / Energetic massage and Intuitive massage

Een energetische massage is een intuïtieve massage, ondersteunt diepe ontspanning, heeft een harmoniserend effect en activeert zelfheling.   

Tijdens de massage volgen mijn handen intuïtief de energie van het lichaam. In antwoord op wat jouw lichaam mij vertelt geef ik druk. Hierdoor wordt de zelfhelende werking van het lichaam aangesproken. Daar waar nodig is, wordt via mijn handen energie gegeven waardoor het energiesysteem positief wordt beïnvloed. Dit heeft ook effect op fysiek niveau, waardoor klachten minder worden of zelfs verdwijnen.

Een intuïtieve massage is gericht op het opheffen van spanningen en blokkades in het lichaam. Tijdens deze massage worden verschillende massagetechnieken toegepast, maar altijd op gevoel en op basis van wat nodig is.

Het is een ontspannende massage en juist door intuïtief en vanuit het hart te masseren levert het vaak inzichten op over wat je lichaam je probeert te vertellen. Hoe je beter naar signalen kunt luisteren en voor jezelf kunt zorgen. Een intuïtieve massage kan zowel lichamelijke als emotionele processen op gang brengen.


*****

An energetic massage is an intuitive massage, supports deep relaxation, has a harmonizing effect and activates self-healing.

During the massage my hands intuitively follow the energy of the body. In response to what your body is telling me, I push. This appeals to the self-effect of the body. Where necessary, energy is given through my hands, which positively influences the energy system. This also has an effect on a physical level, so that complaints become less or even disappear.

An intuitive massage is aimed at releasing tensions and blockages body. During this massage, different massage techniques are applied, but always based on feeling and what is needed. 

It is a relaxing massage and it is precisely by massaging intuitively and from the heart that it often provides insights into what your body is trying to tell signals and take care of yourself. An intuitive massage can initiate both physical and emotional processes. 

Website logo klein