7 Voordelen van een massage voor je gezondheid / 7 Benefits of a massage for your health

Gezond leven gaat natuurlijk verder dan alleen gezond eten. Gezond leven is voor mij een balans tussen gezond eten, bewegen en ontspanning. 

Dat gezond eten en sporten belangrijk voor ons is weten we, maar wat we vaak vergeten is om te ontspannen. We hebben hier “geen tijd” voor, het schiet er bij in of “het komt wel”. Dat terwijl ontspanning en voldoende rust nemen op de juiste tijden heel belangrijk is voor onze gezondheid. 

Wanneer we in drukke tijden (fysiek en mentaal) niet ontspannen en ons lichaam geen rust geven, kan dit lichamelijk en zelfs geestelijk klachten opleveren. Vooral langdurige stress is heel slecht voor je gezondheid.

7 Gezondheidsvoordelen van een massage

Soepelere spieren

Verbetert de bloedsomloop

Verwijdert afvalstoffen

Je slaapt beter

Verbetert je concentratie

Een massage maakt je gelukkiger 

Oplossen van blokkades


*****


Healthy living is of course more than just eating healthy. For me, a healthy life is a balance between healthy eating, exercise and relaxation. We know that healthy eating and sport, are importent to us, but what we often forget is to relax. We have “no time” for this, it falls short or “it will come”. That while relaxation and taking enough rest at the right times is very important for our health. 

When we do not relax (physically and mentally) during busy times and do not give our body rest, this can cause physical and even mental complaints. Long-term stress in particular is very  bad for your health.

7 Health benefits of a massage

Smoother muscles

Improves circulation

Removes waste

You sleep better

Improves your concentration

A massage makes you happier

Resolving blockages